Bacteriën, virussen e.a.

Bacteriële ziekten

Een bacterie is een bepaald soort eencellig organisme zonder nucleus. Bacteriën behoren tot de oudste en talrijkste organismen op aarde. Ze komen voor in de bodem, in het water en in veel meercellige organismen. Ze zijn meestal niet groter dan enkele micrometer.

Enkele bekende bacteriën zijn:

bacillus anthracis escherichia coli helicobacter pylori mycobacterium tuberculosis neisseria gonorrhoeae neisseria menigitidis rickettsiae salmonella typhimurium staphylococcus aureus streptococcus pyogenes treponema pallidum thiomargarita namibiensis yersinia pestis

Bacteriële infectieziekten zijn onder meer:

anthrax -- bacteriële meningitis -- brucellose -- pest -- campylobacteriose -- cholera -- dyfterie -- epidemische tyfus -- gonorroe -- ziekte van Hansen -- legionella -- lepra -- leptospirose -- listeriose -- ziekte van Lyme -- MRSA-infectie -- nocardiosis -- kinkhoest -- pneumonie -- psittacose -- Q-koorts -- Rocky Mountain Spotted Fever (RMSF) -- salmonellose -- roodvonk -- dysenterie -- syfilis -- tetanus -- trachoma -- tuberculose -- tularemie -- tyfuskoorts -- tyfus

Virale ziekten

Virussen zijn de kleinste parasieten. Ze zijn voor hun vermeerdering volledig afhankelijk van cellen (bacteriële, plantaardige of dierlijke). Virussen bestaan uit een omhulsel van proteïnen en soms vetten, en een kern van nucleïnezuur met RNA of DNA. In veel gevallen dringt deze kern door in een vatbare cel en initieert de infectie.

Virussen zijn tussen 0,02 en 0,3 micron groot en zijn alleen zichtbaar onder een elektronenmicroscoop.

Enkele honderden verschillende virussen kunnen infecties overbrengen op mensen. Omdat veel virussen pas sinds kort zijn ontdekt, zijn de klinische verschijnselen daarvan nog niet helemaal bekend. Veel virussen infecteren de gastheer zonder symptomen te geven. Desondanks vormen ze vanwege hun wijdverspreide en soms universele aanwezigheid een belangrijk gezondheidsprobleem en een bedreiging van de volksgezondheid.

Virussen die primair mensen infecteren verspreiden zich voornamelijk via respiratoire en fecale excretie. Deze virussen komen wereldwijd voor, maar de verspreiding wordt beperkt door aangeboren afweer, voorafgaande vaccinatie, sanitaire en andere maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid, en profylactische toediening van antivirale geneesmiddelen. Virussen die zoönosen veroorzaken, volbrengen hun biologische cyclus voornamelijk in dieren; de mens is een secundaire of toevallige gastheer. Deze virussen beperken zich tot gebieden en omgevingen die hun niet-menselijke, natuurlijke besmettingscyclus ondersteunen (vertebraten of arthropoden of beide).

Virale ziekten zijn onder meer:

AIDS -- HIV -- waterpokken of varicella -- gewone verkoudheid -- cytomegalovirus -- Colorado-tekenkoorts -- dengue -- ebola -- epidemische parotitis -- griep -- mond- en klauwzeer -- hepatitis -- herpes zoster -- influenza -- Lassa-koorts -- mazelen -- Marburg-koorts -- mononucleose -- bof -- poliomyelitis -- progressieve multifocale leukencephalopathie -- rabies -- rubella -- SARS -- pokken of variola -- virale meningitis -- West Nijl-koorts -- gele koorts

Organisme Mikrobe-
groep
lengte in µm Stafilokok- diameter µm Omgeving Soort
           
Absidia
corym-
bifera
Schimmel   3.8 Milieu Zygomykos
Acetobacter Melano-
genus
Bakterie 1.0-2.0 0.4-0.8   Bakterie i starköl/ättika
Acineto-
bacter
Bakterie   1.3 Milieu Opportun-istiska infektioner
Acre-
monium
spp.
Svamp   2.5 Milieu Yttre allergiska Aveoner
Actino-
myces
israelii
Bakterie   1.0 Mensen Antinomykos
Adenovirus Virus   0.08 Mensen Förkylning
Alcaligenes Viscolactis Bakterie 0.8-2.6 0.6-1.0   Gör att mjölken surnar.
Alkaligenes Bakterie   0.75 Mensen Opportun-istiska infektioner
Alternaria
alternata
Svamp   14.4 Milieu Svamp-förgiftnng
Arenavirus Virus   0.18 Knaagdier 
Blödarfeber
Aspergillis
spp.
Svamp   3.5 Milieu Aspergillos, flyktig organisk förening
Aureobasi-dium
pullulans
Svamp   5 Milieu
Kromomykos
Mjältbrands-
bacill
Bakterie 3.0-10.0 1.0-1.3 (1.1 average) Milieu
Mjältbrand
Bacillus Stearo-
thermo-
philus
Bacteria 2.0-5.0 0.6-1.0   Biological indicator for steam sterilization
Bacillus
subtilis
Bacteria 2.0-3.0 0.7-0.8   Biological indicator for ethylene oxide sterilization
Blasto-
myces dermatii-
tidis
Svamp   14 Milieu Blastomy-
cosis
Bordetella pertussis Bacteria   0.25 Mensen Whooping cough
Botrytis
cinera
Svamp   7 Milieu Extrinsic Allergic Aveons
Cardio-
bacterium
Bacteria   0.63 Mensen Opportun-istiska infektioner
Chaet-
omium globosum
Svamp   5.5 Milieu Chromo-
mycosis,
Volatile Organic Compound
Chiamydia
psittaci
Bacteria   0.3 Vogels Psittacosis
Chlamydia pneumoiae Virus   0.3 Mensen Pneumonia
Clados-
porium spp.
Svamp   9 Milieu Chromblasto-mycosis
Clostridium botulinum (B) Bacteria 3.0-8.0 0.5-0.8   Produces exotin causes botulism
Clostridium Perinngens Bacteria 4.0-8.0 1.0-1.5   Produces toxin causing food poisoning
Clostridium
tetani
Bacteria 4.0-8.0 0.4-0.6   Produces exotoxin causing tetanus
Coccidioides immitis Svamp   4 Milieu Coccidiodo-mycosis
Coronavirus Virus   0.11 Mensen Colds
Coryne-bacteria diphtheria Bacteria   1.0 Mensen Diphtheria
Coxiella burnetii Bacteria   0.5 Vee, schapen Q fever
Coxsack-ievirus Virus   0.027 Mensen Colds
Crypto-
coccus neoformans
Svamp   5.5 Milieu Crypto-
coccosis
Diplococcus Pneumoniae Bacteria   0.5-1.25   Causes lobar pneumonia
Echovirus Virus   0.028 Mensen Colds
Emericella nidulans Svamp   3.3 Milieu Mycotoxicosis, Volatile Organic Compound
Epicoccum
nigrum
Svamp   20 Milieu
Extrinsic Allergic Aveons
Erwina
aroideae
Bacteria 2.0-3.0 0.5   Causes soft rot in vegetables.
Escherichia
coll
Bacteria 1.0-3.0 0.5   Indicator of fecal contamination in water.
Eurotium
spp.
Svamp   5.8 Milieu Extrinsic Allergic Aveons
Exophiala jeanselmei Svamp   2 Milieu Chromo-mycosis
Francisella tularensis Bacteria   0.2 Wilde dieren Tularemia
Geomyces pannorum Svamp   3 Milieu Extrinsic Allergic Aveons
Haemo-
philus influenzae
Bacteria 0.5-2.0 0.2-0.3   Causes influenza and acute respiratory infections
Haemo-
philus influenzae
Bacteria   0.43 Mensen Meningitis, pneumonia
Haemo-
philus para-influenzae
Bacteria   1 Mensen Opportunist-iska infektioner
Hantavirus Virus   0.07 Knaagdieren Hantavirus
Helminthos-porium Svamp   12.5 Milieu Extrinsic Allergic Aveons
Histo-plasma capsulatum Svamp   3 Milieu Histoplas-mosis
Influenza Virus   0.1 Mensen,
vogels
Flu
Klebsielia pneu-moniae Bacteria 5 0.4-0.5 Millieu Opportun-istiska infektioner, causes pneumonia and other respiratory inflammation
Lacto-bacillus Delbrueckil Bacteria 2.0-9.0 0.5-0.8   Causes souring of grain-mashes
Legionella pneu-mophia Bacteria   0.6 Milieu Pontiac fever
Micro-
monospora faeni
Actinom-ycetes   1 Agricultural Farmers’ lung, Hyper-
sensitivity Pneumonitis
Micropoly-spora faeni Actinom-ycetes   0.69 Agricultural Farmers’ lung, Hyper-
sensitivity Pneumonitis
Moraxella catarrhalis Bacteria   1.3 Humans Opportun-istiska infektioner
Moraxella lacunata Bacteria   1 Humans Opportun-istiska infektioner

Write a comment

Image for user verification
 

Post comment
Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter