Negatieve kamerdruk om kruisbesmetting te voorkomen

Een negatieve druk in een ventilatiesysteem is zo ontworpen dat de lucht stroomt uit de wandelgangen, of een aangrenzend gebied, in de negatieve druk kamer, om ervoor te zorgen dat vervuilde lucht niet naar andere delen van de faciliteit kan vloeien. 

Lucht beweegt zich van nature vanuit gebieden met hogere druk naar gebieden met een lagere druk. Als negatieve druk ontstaat, zal een een continue luchtstroom onder de deur merkbaar zijn, die voorkomt dat in de lucht zwevende deeltjes uit de kamer ontsnapt. Een veelvoorkomend voorbeeld van negatieve druk is een badkamer met een uitlaatventilator. Bij correcte werking, met de deur gesloten, voorkomt de ventilator dat ongewenste luchtjes en vocht ontsnappen.

Negatieve druk wordt gecreëerd door het balanceren van het ventilatiesysteem, zodat meer lucht mechanisch wordt onttrokken uit een kamer dan mechanisch wordt toegevoerd. Dit creëert een ventilatie-onbalans, die gecompenseerd wordt door voortdurend lucht van buiten de kamer aan te trekken. In een goed ontworpen negatieve drukkamer, wordt deze lucht aangetrokken onder de deur door een opening (meestal ongeveer een centimeter hoog) dat voor dat doel is aangebracht. Behalve deze opening, moet de ruimte zoveel mogelijk luchtdicht blijven om te voorkomen dat de lucht wordt aangetrokken door kieren en gaten, bijvoorbeeld rondom ramen, lampen en stopcontacten. Lekkage van deze bronnen kunnen de negatieve druk in gevaar brengen of opheffen, zelfs als het systeem in evenwicht is. 

Het minimale drukverschil dat nodig is om een negatieve druk te bereiken, die zal resulteren in luchtstroom in de kamer te houden is erg klein (0,001 inch waterdruk). Het werkelijke niveau van negatieve druk die wordt bereikt zal afhangen van het verschil in de ventilatie en het debiet en de fysieke configuratie van de ruimte, met inbegrip van de doorstroomopeningen. Als de kamer goed afgedicht is, kan de4 negatieve druk hoger dan het minimum van 0.001 centimeter gemakkelijk kan worden bereikt. Echter, als kamers niet goed zijn afgedicht, zoals in vele faciliteiten (met name oudere installaties), kunnen de drukeisen hoger uitvallen dan de capaciteit van het ventilatie-systeem.

Om vast te stellen welke negatieve druk in een ruimte met een normaal functionerend ventilatiesysteem nodig is, wordt eerst een balans gezocht tussen de luchttoevoer en afvoer, een van beide dient 10% of 50 kubieke meter per minuut (CFM) groter dan het andere te zijn. In de meeste situaties moet deze specificatie tot een onderdruk van ten minste 0,001 centimeter leiden. Corrigerende maatregelen moeten worden genomen om eventuele lekken te dichten.

Negatieve druk in een kamer kan worden veranderd door het aanpassen van het ventilatiesysteem of door het openen en sluiten van deuren van de kamer, gangdeuren of ramen. Wanneer een operationele configuratie is vastgesteld, is het essentieel dat alle deuren en ramen goed gesloten blijven in de negatieve drukkamer en andere gebieden (bijv. deuren in de gangen die op de luchtdruk van invloed zijn), behalve wanneer mensen moeten binnenkomen of de kamer of ruimte verlaten.

Rookproef
Een rookproef is een eenvoudige procedure om te bepalen of een kamer onder negatieve druk staat. De rookbuis in de buurt van de onderkant van de kamerdeur,  ongeveer 2 cm voor de deur gehouden. De tester genereert een kleine hoeveelheid rook. De rookbuis is evenwijdig aan de deur, en de rook wordt langzaam uit de buis gelaten, om geen te hoge luchtsnelheid te waarborgen. Als de kamer onder negatieve druk staat
, zal de rook onder de deur doorgaan en in de kamer terechtkomen. Als de kamer niet onder negatieve druk staat, zal de rook worden weggeblazen of stil blijven staan.

Deze test moet worden uitgevoerd met de deur dicht. De ramen in de kamer moeten worden gesloten. Als in de kamer luchtreinigers worden gebruikt (met inbegrip van afzuigkappen of bioveiligheidskasten), moeten deze worden uitgezet. Als de kamer  een voorkamer heeft, moet het drukverschil worden getest bij de gang naar de wachtkamer, en van de wachtkamer naar de kamer.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter