Scholen en universiteiten

Scholen stellen ontwerpers en HVAC-technici voor bijzondere problemen. De meeste scholen bestaan uit verschillende structuren met verschillende vereisten voor klaslokalen, gymlokalen, kleedkamers, kantines en auditoriums. Op veel scholen wordt ook les gegeven in fotografie waardoor problemen met vervuiling in donkere kamers ontstaan. Scheikunde- en biologiepracticums hebben weer een andere aanpak nodig om de binnenluchtkwaliteit in de gehele school op het juiste niveau te houden.

De luchtkwaliteit wordt bepaald door temperatuur en vocht, en door de concentratie van schadelijke stoffen in de vorm van deeltjes of gas. De gezondheidsrisico's als gevolg van de slechte binnenluchtkwaliteit die in onderwijsgebouwen wordt gemeten, variëren van hinderlijke irritatie van de luchtwegen tot acute of chronische ziekten. Goede controle van klaslokalen op luchtkwaliteit en aanwezigheid van te veel vervuilende stoffen zal de leeromgeving alleen ten goede komen.

In de Verenigde Staten bevinden zich op een willekeurig schooldag 51 miljoen mensen in een schoolgebouw. Dat is een op de vijf inwoners. Er zijn 110.000 scholen in meer dan 15.000 districten, met 2,3 miljoen leerkrachten, 126 duizend administratieve krachten en 600 duizend ondersteunende personeelsleden. Een goede kwaliteit van de binnenlucht zorgt voor:

  • Minder ziekmeldingen door studenten en personeel.
  • Minder slijtage aan gebouwen en meer energiebesparing.
  • Lagere noodzaak tot ventilatie door toevoeging van buitenlucht.
  • Wegvallen van gespannen verhoudingen als gevolg van slechte binnenluchtkwaliteit.
  • Minder aansprakelijkheid.
  • Bescherming van onze investering in de toekomst.
Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter