Energy Savings

Energiebesparing (LCC)

Schone lucht met economische voordelen

De afgelopen jaren is de prijs voor ruwe olie meer dan verdubbeld. In alle landen is de kostprijs voor elektriciteit voortdurend aan het stijgen. Bovendien neemt de industrialisatie in ontwikkelingslanden sterk toe, waardoor de energiebehoefte in die landen heel snel stijgt.

Verbetering van filters is nog de minst dure aangelegenheid

Het is algemeen bekend dat de kosten voor de ventilatie van een gebouw aanzienlijk zijn. De 'gemiddelde' energiekosten bedragen ongeveer 30% van de kosten van het totale systeem. Wanneer men in die omstandigheden het juiste filter kiest (bijvoorbeeld een Camfil Farr-filter van F7-klasse en de laagste gemiddelde drukval), kan men een aanzienlijke energiebesparing bereiken zonder dat dit ten koste gaat van een gezonde binnenluchtkwaliteit (IAQ).

1 Pa = 1 EUR

Als vuistregel kun je stellen dat één extra Pascal drukverlies in een doorsnee-installatie die het hele jaar door de helft van de tijd draait, EUR 1,00 aan extra energie kost. In een slecht filterontwerp kan wel 50 extra Pascal drukverlies optreden in vergelijking met een 'goed' filterontwerp. Dit betekent dat hierdoor ieder jaar EUR 50,00 meer aan energiekosten moet worden betaald - per filter!

Levensduurkosten (LCC, Life Cycle Cost)

Op lange termijn bekeken is het duidelijk dat het energieverbruik de belangrijkste kostenpost van een filter is.

Levensduurkosten 70 % van deze kosten gaat op aan energie!

Berekeningen tonen aan dat de energie normaliter goed is voor 70 % van de totale levensduurkosten van het systeem. Het energieverbruik is recht evenredig met de gemiddelde drukval over het filter.

Met de juiste filterkeuze kunt u energie besparen

Camfil Farr speelt al meer dan 40 jaar lang een pioniersrol in het ontwerpen van filters met een lage gemiddelde drukval in alle filterklassen. Veel mensen menen dat het rendement van het filter de grootste invloed heeft op de initiële drukval, maar in feite heeft het filterontwerp de grootste invloed!

Pas op voor nagemaakte Camfil Farr-producten!

Een filter van een concurrent met hetzelfde aantal filterzakken zal tijdens zijn levensduur niet noodzakelijkerwijs dezelfde gemiddelde druk halen. In het geval van zakfilters staat onze unieke tapse steek garant voor een volledig gebruik van de media, wat een langere levensduur en lagere energiekosten oplevert. Nu u weet dat Camfil Farr-filters de laagste gemiddelde drukval hebben, moet u nog het filter kiezen dat het gewenste IAQ-niveau voor uw toepassing haalt. Kijk altijd naar het minimumrendement dat is vermeld in de Europese EN779:2002-norm.

Energiebesparende filters

Camfil Farr heeft software ontwikkeld waarmee in elk systeem met unieke condities en vereisten, de precieze LCC-kosten van een bepaald filter kunnen worden berekend. Het programma kan worden aangepast aan de eigenschappen van de buitenlucht op uw locatie en aan uw specifieke kosten voor filters, arbeid, verwijdering, reiniging en energie.

Berekeningsvoorbeeld
In het eerste voorbeeld hebben we een F7-filter geselecteerd in een gewone installatie in een industriestad. Het filter werkt 4.000 uur in een jaar, met een debiet van 0,94 m3/s. We bekijken de installatie over de periode van één jaar en houden daarbij rekening met de totale kosten van het systeem.

In het tweede voorbeeld hebben we het eerste filter vervangen door een ander filter uit dezelfde filterklasse (F7). Hoewel het filter dezelfde afmetingen heeft en van gelijkwaardig materiaal is gemaakt, leidt het minder gunstige ontwerp van de fabrikant tot een 20 Pa hogere drukval over het schone filter. Dit heeft gevolgen voor het energieverbruik. De totale kostprijs is hierdoor gestegen met EUR 23,00 per jaar - per filter!

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter