Tabaksrook

Het verbranden van de tabak zorgt voor de uitstoot van meer dan 4.500 verbindingen, waaronder 50 (naar vermoeden) kankerverwekkende stoffen. Deze omvatten NO2, NO, waterstofcyanide (HCN) en N-nitrosamines, nicotine, CO, stikstofoxiden, aromatische koolwaterstoffen, acroleïne, aceton, benzeen, stikstofoxiden en aromatische en inadembare zwevende deeltjes.

De concentratie van deeltjes die afkomstig zijn van tabaksrook, in kamers waar roken is toegestaan, kan van 100 naar meer dan 1.000 ug/m3 stijgen. Om deze redenen is het roken van tabak in veel landen, wereldwijd verboden in openbare ruimtes. Waar roken is toegestaan in openbare ruimten binnen, worden vaak filtratieapparaten gebruikt om verontreinigingen te verhelpen en het comfort en de veiligheid van niet-rokers te waarborgen in dezelfde ruimtes of gebouwen als waar gerookt wordt.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter