Vluchtige organische componenten

Vluchtige organische verbindingen, of VOC's, zijn stoffen die vrijkomen uit meubels, bouwmaterialen en consumentenproducten. Hoewel VOC's vaak worden geassocieerd met de gasfase, kunnen deze condenseren als deeltjes of worden geabsorbeerd door anorganische deeltjes die vervolgens chemische transformatie ondergaan. Mensen ruiken vaak de aanwezigheid van VOC's door hun geur.

Nieuwe gebouwen bevatten vaak hogere concentraties van VOC's dan oudere gebouwen. Dit komt doordat de uitstoot van VOC's van verf, meubels, houtafwerking, tapijt, vinyl en plastic onderdelen vaak het hoogst is in het begin. Iedereen kent de geur van een "nieuwe woning" of  een "nieuwe" auto.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter