Productivity

Binnenluchtkwaliteit - overzicht

Binnenluchtkwaliteit wordt bepaald door de aërosolen en gassen in en de temperatuur en vochtigheid van de lucht in een ruimte. In het geval van woningen wordt de luchtkwaliteit afgemeten aan het vermogen de gezondheid en het welzijn van de bewoners te waarborgen. In het geval van fabricageprocessen wordt de kwaliteit van de binnenlucht afgemeten aan het vermogen tot rendabel produceren van producten van goede kwaliteit in de ruimte.


Waarom is de binnenluchtkwaliteit verslechterd?

In de jaren zeventig werd als gevolg van de heersende energiecrises het energiegebruik wereldwijd een belangrijk politiek en economisch onderwerp. Als gevolg daarvan stegen de kosten voor het verwarmen en koelen van lucht in gebouwen en vonden veranderingen in constructietechnieken plaats. In veel gebouwen werden isolatiemateriaal, vochtisolatie en nieuwe, goedsluitende ramen en deuren aangebracht. Er werden nieuwe constructietechnieken voor gebouwen ontwikkeld waarmee het warmteverlies door muren en ramen is afgenomen en het binnendringen van lucht via muren, ramen en deuren is verminderd. Als gevolg daarvan werd de ophoping van contaminanten en vocht in gebouwen die vroeger een gezonde leefomgeving vormden een probleem.

Hoofdpijn, irritatie van ogen en neus, vermoeidheid en andere symptomen die te wijten zijn aan het verblijf in een bepaald gebouw of een bepaalde kamer, worden nu algemeen aangeduid met de term Sick Building Syndrome.

Bij gebouwgebonden aandoeningen (BRI, Building Related Illness) gaat het om een specifieke, diagnosticeerbare ziekte waarvan de oorzaak in een bepaald gebouw of een bepaalde kamer ligt. Legionella is een voorbeeld van een gebouwgebonden aandoening.
Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter