Take A Breath

Take a Breath

Het is onze verantwoordelijkheid om initiatieven te ondersteunen die tot doel hebben ervoor te zorgen dat iedereen gezond adem kan halen, waar ook ter wereld.   Onze missie met de Take a Breath campagne is om zo breed mogelijk informatie te delen, om het bewustzijn over  binnen- en buitenluchtvervuiling te vergroten.

Lees meer >>

ISO

ISO

ISO is een onafhankelijke, non-gouvernementele internationale organisatie met een lidmaatschap van 163 nationale normalisatie-instituten. Door middel van haar leden, brengt ISO experts samen om kennis te delen en vrijwillige, op consensus gebaseerde, internationale normen uit te brengen, die de innovatie ondersteunen en oplossingen bieden voor wereldwijde uitdagingen.

Lees meer >>

Camfil is blij met de nieuwe ISO16890 norm

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft deze week een opmerkelijke  norm voor de luchtfiltratie-industrie gepubliceerd. De ISO16890-norm definieert testprocedures en een classificatiesysteem voor luchtfilters die in algemene ventilatie-apparatuur worden gebruikt. Deze nieuwe norm is de eerste stap in wereldwijde harmonisatie om de twee bestaande lokale normen te vervangen; ASHRAE 52.2 die dominant is in de VS en EN779:2012, die is dominant in Europa. Beide normen worden naast elkaar in Azië en het Midden-Oosten gehanteerd.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de ISO16890 en de bestaande normen.

  • De nieuwe testprocedures zijn op diverse punten veeleisender dan bij de bestaande normen. Dit zal leiden tot filters met betere prestaties, een betere kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) en een betere bescherming van de volksgezondheid.
  • De nieuwe testprocedures zijn beter afgestemd op echte filterprestaties in de praktijk.
  • Het classificatiesysteem is gebaseerd op het testen van de filterprestaties op drie verschillende deeltjesgroottes.
  • Belangrijk feit is, dat de kleinste deeltjesfractie van de drie, de zogenaamde PM1, de zeer fijne deeltjes vertegenwoordigt, die bekend staan als het meest schadelijk voor de menselijke gezondheid.

Als wereldleider in de luchtfilterindustrie, staat Camfil volledig achter de introductie van deze nieuwe norm. Het is duidelijk dat de implementatie van de ISO16890 grote voordelen voor bestekschrijvers, inkopers en gebruikers van luchtfilters zal opleveren.

Neem contact op met uw accountmanager of onze Camfil vestiging in Nederland voor meer informatie en advies over de voordelen van de nieuwe norm en filterselectie op basis van de nieuwe criteria.Iso 16890 & Camfil

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter