EN 13779

De Nieuwe Europese norm EN 13779:2007 richt zich op het realiseren van een comfortabel en gezond binnenklimaat in alle seizoenen met aanvaardbare installatie-en exploitatiekosten. Het is nu een internationale norm. Het specificeert de vereiste filterprestaties in een systeem om goede binnenluchtkwaliteit (IAQ) te bereiken, rekening houdend met de buitenlucht. De buitenlucht wordt onderverdeeld in 3 niveaus, van ODA 1, waar de lucht zuiver is, behalve voor tijdelijke vervuiling zoals pollen, tot ODA 3 met hoge concentraties van zowel gassen als deeltjes. De deeltjes hebben betrekking op de totale hoeveelheid vaste of vloeibare deeltjes in de lucht. De meeste buitenluchtrichtlijnen verwijzen nog naar PM10 (deeltjes met een diameter tot 10 micrometer). Echter, met het oog op bescherming van de gezondheid, zijn steeds meer instanties het erover eens, dat de nadruk moet worden gelegd op deeltjes die veel kleiner zijn dan 10 micrometer. De verontreinigende gassen hebben betrekking op concentraties van CO2, CO, NO2, SO2 en VO'S.

Onderstaande tabel geeft de typische concentraties aan in de buitenlucht, samen met een suggestie over hoe de kwaliteit te categoriseren. Op www.lml.rivm.nl/ kunt u meer informatie vinden en luchtkaartjes waaruit u de ODA van uw omgeving kunt aflezen.

Concentraties van buitenlucht

Categorie
luchtkwaliteit 
Concentratie niveaus*Categorie buitenlucht

CO2(ppm) CO2(mg/m3) NO2(μg/m3)

SO2(μg/m3)

PM10(μg/m3)  
Buitengebieden met weinig tot geen verontreinigings-bronnen 350 < 1 5 - 35 < 5 < 20 ODA1
Kleinere dorpen/
steden 
400 1 - 3 15 - 40 5 - 15 10 - 30 ODA2
Stadskernen 450 2 - 6 30 - 80
10 - 50 20 - 50 ODA3

 

 

Let erop, dat in de meeste steden, wat als een "normaal concentratieniveau" voor fijnstof wordt bestempeld, in feite in de bovenste categorie valt (slechte kwaliteit) voor buitenlucht, dat wil zeggen ODA 2 of ODA 3. Voor fijnstof, heeft de World Health Organization als doelstelling om een jaarlijkse gemiddelde van PM10 te bereiken onder de 40 μg/m3. Dit doel nog niet bereikt. Met andere woorden, de meeste mensen in Europa brengen het grootste deel van hun tijd door in gebieden waar de buitenlucht moet worden aangemerkt als ODA 2 of ODA 3. We kunnen dan ook concluderen dat de toepassing van de juiste filtratie van cruciaal belang is voor de gezondheid van de mens.

De nieuwe norm classificeert de binnenluchtkwaliteit van IDA 4 (lage IAQ) tot IDA 1 (hoge IAQ). Een traditionele, maar beperkte methode voor het bepalen van de binnenluchtkwaliteit is het bestuderen van de CO2-levels. CO2 is het product van de menselijke ademhaling. Het is een goede indicator voor effectieve ventilatie, maar niet van absolute luchtkwaliteit. Een andere vaste methode voor ruimtes met menselijke bezetting is het specificeren van de snelheid van de buitenlucht toegevoegd voor elke persoon. Waarden van dit type worden vaak gebruikt om de grootte van het ventilatiesysteem te bepalen. De onderstaande tabel geeft een typische hoeveelheid voor de CO2-niveaus en de aanbevolen hoeveelheden voor toegevoegde buitenlucht om verschillende categorieën van de luchtkwaliteit te behalen. Merk op dat geen van beide methodes rekening houdt met de verontreinigende gassen en deeltjes die in het gebouw met de buitenlucht worden toegevoerd.

 

Classificatie van binnenluchtkwaliteit

CategorieOmschrijvingCO2 –niveau boven buitenlucht (ppm) Typische rangeBuitenlucht toevoer
(m3/h/persoon) 
Typische range, niet-rokers gebied
IDA 1 Hoge IAQ < 400 >54
IDA 2 Medium IAQ 400 – 600 36 - 54
IDA 3 Gemiddeld/redelijk IAQ 600- 1000 22 – 36
IDA 4 Lage IAQ > 1000 < 22

Filter aanbevelingen volgens EN 13779

Nadat de buitenluchtkwaliteit is gecategoriseerd, geeft de EN 13779 duidelijk aan welke filterklasse nodig is om de gewenste binnenluchtkwaliteit te bereiken. De filter klassen worden gespecificeerd conform EN 779:2012 (bijna 779:2012). De EN 13779-norm is duidelijk, wanneer u een behoorlijke IAQ (IDA 1 of IDA 2) wenst en u bevindt zich in een stedelijke omgeving, is niet alleen F9 vereist als laatste filtertrap, maar heeft u ook een gasfilter (GF) nodig om de binnenlucht te beschermen tegen gasvormige (moleculaire) verontreinigende stoffen!

 

Buitenlucht-kwaliteitIAQ (Indoor Air Quality)
IDA 1 (High) IDA 2 (Medium) IDA 3 (Moderate) IDA 4 (Low)
ODA1 F9 F8 F7 M5
ODA2 F7 /  F9 M6 / F8 M5 / F7 M5 /  M6
ODA3 F7 / GF / F9 F7 / GF / F9 M5 / F7 M5 / M6
GF) gas filter

 


     
 
 • In een stedelijke omgeving, is het raadzaam om een ​​moleculair filter (gas filter) te gebruiken. Het is ook een goede oplossing in een gebied van categorie ODA 3. Het gasfilter moet worden gecombineerd met een downstream-F8 of F9 roetfilter.
  Om hygiënische redenen wordt aanbevolen om twee-traps deeltjesfiltering gebruiken:
  - Ten minste
  M5, maar bij voorkeur F7 in de eerste stap.
  - Minimum F7, maar bij voorkeur F9 in de tweede stap.
  - Als er slechts een filtratie stap is, is de minimale eis F7.
  Voor recirculatielucht moet ten minste
  M5 kwaliteit worden gebruikt om het systeem te beschermen. Bij voorkeur dezelfde filterklasse op de belangrijkste externe luchtstroom gebruiken.
  Voor het beschermen van inlaat- en uitlaatsystemen, wordt ten minste klasse
  M5 geadviseerd.
  Ongeacht de gebruikte filterklasse, moet de efficiency niet verslechteren onder de gedefinieerde waarden. Altijd goed letten op de onbehandelde (ontladen) efficiëntie. Het onbehandelde (ontladen) rendement wordt gemeld wanneer een filter wordt getest volgens de huidige geldende Europese norm EN 779:2012, die de vroegere EN 779 vervangt.
  Het interval van filtervervanging dient niet te worden geselecteerd op basis van economische optimalisatie. Met hygiëne moet ook rekening worden gehouden. Drie grenzen moet worden beschouwd, en degene die het eerst wordt bereikt zal de tijd te bepalen voor de vervanging: einddrukverlies, tijd geïnstalleerd en de tijd in werking is.
  - Voor eerste stap filters: 2000 bedrijfsuren of maximaal 1 jaar geïnstalleerd of wanneer de definitieve drukval is bereikt.
  - Bij de tweede of derde stap filters: 4000 bedrijfsuren of maximaal twee jaar geïnstalleerd of wanneer de einddrukverlies bereikt.
  - Voor de uitlaat-en recirculatie filters: 4000 uur gebruik of maximaal 2 jaar geïnstalleerd of wanneer de definitieve drukval is bereikt.
  Om de microbiële groei te voorkomen, moet de plant zijn ontworpen dat de relatieve vochtigheid (RH) altijd lager blijft 90% zodat de gemiddelde RV gedurende drie dagen minder dan 80% in alle delen van het systeem, inclusief de filters.
  Gasfilters niet drukverlies niet veranderen tijdens normaal gebruik. Bij het ontbreken van een definitieve uitspraak in EN 13779, Camfil Farr adviseert te veranderen IAQ gas (moleculaire) filters na 1 jaar geïnstalleerd of 5000 uur gebruik.
 
     
Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter