Filtertechniek - ATEX normen

Fire 

Sinds 1 juli 2003, zijn de ATEX-normen ("ATmosphères EXplosibles" = explosieve atmosferen) 1999/92/EG en 94/9/EG verplicht in alle lidstaten van de Europese Unie. Ze zijn van toepassing op fabrikanten, leveranciers en gebruikers van apparatuur die is ontworpen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (gevaarlijke locaties).

De Richtlijnen 99/92/EG (ook bekend als 'ATEX 137'), "USE"-richtlijnen, verplichten werkgevers om werknemers te beschermen tegen het risico van explosieve atmosferen.


De Richtlijnen 94/9/EG (ook bekend als 'ATEX 95') " voor apparaten en beveiligingssystemen in explosiegevaarlijke omgevingen" heeft betrekking op elektrische en niet-elektrische producten die bedoeld zijn voor gebruik in gevaarlijke gebieden (gassen, dampen of stofatmosferen).

Een explosieve atmosfeer wordt gedefinieerd als een mengsel van lucht, onder atmosferische omstandigheden, van gevaarlijke stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof, waarin na ontsteking de verbranding zich uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

In industriële toepassingen, worden sommige processen die nodig zijn om ATEX geclassificeerde filters in bepaalde zones hebben. (zie tabel)

Camfil Farr in Europa heeft ATEX goedgekeurde filters en behuizingen ontwikkeld voor gebruik in de industriële faciliteiten om eventuele elektrostatische gevaren van gas of stof in de ATEX zone te vermijden.

Camfil Farr ATEX filteroplossingen zijn volledig gecertificeerd voor gebruik in ATEX zones (gas en stof) in overeenstemming met de eisen van de "borderlinelijst van 06/09", richtlijn 94/9 / EG, "de ATEX-Verklaring van Overeenstemming 'en' Instructies voor gebruik".

Gas
Stof-
gebied 
Definities
Categorie ATEX
Bestemming
van locatie
0
20
Waar explosieve atmosfeer continu aanwezig is
1G
Equipment adapted to 0 areas
   
1D
Equipment adapted to 20 areas
1
21
Waar explosieve omgeving regelmatig aanwezig is
2G
Equipment adapted to 1 areas
   
2D
Equipment adapted to 21 areas
2
22
Waar explosieve omgeving af en toe aanwezig is
3G
Equipment adapted to 2 areas
   
3D
Equipment adapted to 22 areas

Alle Camfil Farr ATEX luchtfilter oplossingen zijn gecertificeerd voor gebruik in ATEX zones Gas (Klass 1 en 2) en Stof (Klasse 21 en 22), conform de Europese norm EN13463-2001 ”appendix C” Niet- electrisch gereedschap voor mogelijk explosieve omgevingen, zoals door de 'Declaration of Conformity' is vastgelegd.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter