Ozone Filter Rating

Ozon en gezondheid

Ozon is een zeer reactief gas en inademing van ozon kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De aanwezigheid van ozon in de lucht kan gemakkelijk in verband worden gebracht met het aantal ziekenhuisopnames en ziektekosten met betrekking tot ziekte van de luchtwegen.

Symptomen van blootstelling aan ozon zijn: irritatie van de keel, verergering van astma, daling van de longfunctie en verhoogde gevoeligheid voor infecties van de luchtwegen.

Lokale ozonniveaus en waarschuwingen zijn mogelijk beschikbaar op de lokale websites van overheden in vele delen van de wereld.

Lees meer (Engels):

Ozone filtration ratings
Measuring ozone removal efficinecy
What is ozone?

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter