What is ozone?

Wat is ozon?

Ozon is een natuurlijk voorkomend gas dat op grote schaal aanwezig is in onze omgeving en in de grond.

Het ozon molecuul is samengesteld uit drie zuurstofatomen, in plaats van de twee atomen van normale zuurstof. Het wordt gevormd door de interactie tussen andere gasvormige verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS).

In stadscentra nemen ozonniveaus t
oe tijdens periodes van veel zonlicht. Ozon is aangemerkt als een oxiderende stof, en heeft het potentieel om andere moleculen te beschadigen of te vernietigen.

Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter