To mobile version ** click here **

Denmark

CAMFIL AIRTEST How to Cair Danish


Luftforurening påvirker alle. Det er vigtigt at tænke i termen ‘Én atmosfære’. WHO oplyser, at luftforureningen er den største miljømæssige sundhedsrisiko. Det siges, at 3,7 millioner dødsfald hvert år kan tilskrives udendørs luftforurening og at 4,3 millioner dødsfald kan tilskrives indendørs luftforurening. De meget fine partikler, som PM1, trænger dybt ned i lungerne, inficerer det kardiovaskulære system og kan nå hjernen og andre vitale organer. Det er derfor vigtigt at rådgive folk om farerne ved luftforurening og især PM1. http://www.camfil.com/takeabreath/dk/
 1  
Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details