To mobile version ** click here **

Swedish

PM1 Mark Simmons SE


Intressant och tänkvärd film från NordBygg 2016, om senaste forskningen om kraven på luftfilter och ren innemiljö. Se Anders Flyckt, Technical Manager particle filtration, Camfil Norden, berätta om hur vi bäst skyddar oss mot ökade luftföroreningar inomhus där vi tillbringar 90% av all vår tid!
I flera år har Hornsgatan utsetts till Sveriges smutsigaste gata när det kommer till luftföroreningar. Regelrätta mätningar har naturligtvis inte gjorts på varenda gata i landet, men mycket riktigt är Hornsgatan en utsatt gata när det kommer till skadliga partiklar i luften. EU-normen för partiklar säger att dygnsmedelvärdet inte får överskrida 50 mikrogram per kubikmeter luft mer än 35 gånger per år. Tillsammans med Stockholms universitet har Camfil utfört mätningar av luftkvaliteten på Hornsgatan. Vi har även gjort egna mätningar inifrån en vanlig lägenhet på gatan, utrustad med ett nytt ventilationssystem. Resultaten visar att det krävs minst ett F7-klassat luftfilter i omgivande fastigheter, om man vill förhindra att de små, skadliga partiklarna ska ta sig in genom ventilationssystemet och vidare in i lägenheter och lokaler.
Camfils luftrenare CITY M är typiskt svensk. Den är tyst, effektiv, snygg och miljömedveten. Om du jämför filter med konkurrenternas så förstår du varför CITY M är den bästa luftrenaren för kontor, skolor och offentliga byggnader. Den är också mycket enkel att använda. Det är bara att sätta i kontakten. Inom ett par timmar har CITY M tagit bort en miljon skadliga partiklar per kubikmeter. Det är helt enkelt den bästa investering du kan göra för friskare personal och tryggare kunder. CITY M är utrustade med marknadens mest effektiva Absolute™ HEPA partikel- och molekylärfilter. De ser till att du alltid har hälsosam inomhusluft på jobbet genom att effektivt ta bort damm, föroreningar och skadliga partiklar. De två Absolute™ HEPA-filtren är så effektiva att luften hade behövt passera genom ett normalt ventilationssystem tre gånger för att uppnå samma nivå av reningsgrad. Vid en jämförelse med en av våra konkurrenters filter, visade det sig att filterpaketen i CITY M var 14 gånger tyngre. Det betyder att våra luftrenare erbjuder en helt annan kapacitet för att hålla kvar damm och partiklar, utan att kompromissa med förmågan att låta luften passera genom filtret. Ju större yta hos ett luftfilter, desto fler partiklar kan det fånga upp. Även förmågan att låta luften passera, utan att filtret blir igensatt, upprätthålls under en längre tidsperiod. Genom att välja CITY M luftrenare får du två stora filterpaket, som kommer att leverera konsekvent hög prestanda och effektivitet under hela dess livslängd. CITY M är med andra ord en bättre lösning även ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. Läs mer på: http://www.camfil.se/air_purifiers/
 1   
Contact

Getting in touch with us is easy

Contact details